Blogos mergaitės dienoraštisBlogos mergaitės dienoraštisKnygos Heroj Mai Taujanti 15 Met Kotryna Ar Ji I Ties Bloga Mergait Kotryna Nuolat Meluoja, Da Nai Pasiklysdama Savo Fantazijose, Nuolat Pykstasi Su Artimaisiais Nor Dama Atkreipti Draugi D Mes , Ji Apsiskelbia Esanti N Ia, Bandydama Prasimanyti Pinig , Sivelia Paini Kriminalin Istorij , Ji B Ga I Nam , Atsitiktinai Vaidina Teatre Ir Netik Tai Susiduria Su Tikra, Nesuvaidinta Tragedija Artimo Mogaus Mirtimi Heroj S Akimis Autor Puikiai Atskleid Ia Suaugusi J Portretus, Apnuogindama J Ego Maik Iai, Su Kand Ia Paaugli Ka Ironija Kotryna Savo Dienora Tyje Pasakoja Apie J Silpnybes, Kuri Vaikai Tur T Nepasteb Ti, Da Nai I Kreiptus Tarpusavio Santykius Heroj S Vienme Iai, Pa M Rankas Blogos Mergait S Dienora T Ir Pab G Nuo Suaugusi J , Roman Sukramtys Per Vien Nakt Nor Jau Para Yti Istorij Apie Tai, Kaip I Paaugli Mes Pama U Tampame Suaugusiaisiais, Kaip Kei Iam S Ir Kas Mumyse Skatina T Kait , Ra O Scenarij Autor , Ra Ytoja Ir Re Isier K Gudonyt I Knyg Pirmiausia Tur T Perskaityti Suaugusieji, Kad Prisimint , Kad Patys Karstydavosi Med Iais, Kraustydavo Mamos Pinigin , Sikniaub Pagalv Velniop Si Sdavo Savo Gimdytojus Ir Sugeb Davo Visiems Sukelti Begal Problem Knyga Pad S Atsikvo Ti Iems Neseniai Buvusiems Paaugliams, Kurie Tap Pavyzdingais T Vais Reikalauja I Savo Vaik Nesuprantamo, Svetimo Ir Ne Manomo Dalyko Gyventi Ir M Styt Kaip Jie.

Kristina Gudonyt ra ytoja G li dvaras , Blogos mergait s dienora tis , Ida i e li sodo , spektakli , populiari televizijos film scenarij autor ir re isier , aktor , dailinink Blogos mergait s dienora tis 2009 m buvo pripa intas geriausia knyga paaugliams, Ida i e li sodo 2012 aisiais 2014 m K Gudonytei u talenting k ryb vaikams ir paaugliams, u taig intelekt

➠ Blogos mergaitės dienoraštis Ebook ➦ Author Kristina Gudonytė – Millionapartments.us
  • Paperback
  • 223 pages
  • Blogos mergaitės dienoraštis
  • Kristina Gudonytė
  • Lithuanian
  • 28 September 2018

10 thoughts on “Blogos mergaitės dienoraštis

  1. Eglė Ramoškaitė says:

    Kadangi nesu literat ros kritik , o ir i silavinimo ioje srityje neturiu, negaliu vertinti k rinio pagal tai, kaip jis atrod 2009 met viesoje, kai knyga buvo pripa inta geriausia metuose, skirta paaugliams, kai lietuvi knyg ios am iaus kategorijos mon ms nelabai dar ir buvo Kaip ir visos K Gudonyt s knygos, i para yta gra iai, palie iamos pa eid iam visuomen s sluoksni problemos seno ir ligoto vieni o mogaus, besilaukian ios paaugl s, i siskyrusi eim gyvenim ir kitos Visada skaitydama tokias knygas bandau suprasti, kod l ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *