Szczerze

SzczerzeTo niezwyk y, osobisty dziennik Przewodnicz cego Rady Europejskiej Dzie po dniu towarzyszymy jego pierwszym krokom w nowej roli, poznajemy kulisy europejskiej polityki i ledzimy najbardziej dramatyczne wydarzenia ostatnich lat zamachy terrorystyczne w Pary u i Brukseli, kryzys uchod czy, mier